Junta Directiva Associació Santa Marta

La Junta Directiva de l'Associació Santa Marta està formada per la Junta de Govern i un representant de cadascuna de les companyies. També un representant de l'Ajuntament que tindrà vot sempre que siga fester, un assessor religiós, aquest últim amb veu però sense vot en les decisions que es prenen.

Totes les normes, decisions, programa d'actes, activitats i qüestions essencials en la festa han de tractar-se i aprovar-se en aquesta junta que es reuneix de manera ordinària una vegada en el mes. A pesar que la junta directiva és la que decideix el curs de la festa l'última paraula la tenen tots els festers a les dues assemblees que se celebren al llarg de l'any.

Representants de les Companyies

Bàndol Cristià
Miguel Ángel Devesa
Marisa Martinez Senar
Juan Tonda
Vicent Ferrandiz Lloret
Javier Lloret Soler
Jesus Herrero Romero
Ángela Seva
Javier García Crisol
Jau Lloret
Vicenta Picó
Pedro Santamaria
 
Bàndol Moro
Juan Lloret Marcet
Rita Mari Llinares Lloret
Vicenta Martínez Llinares
Mari Pepa Armell Mayor
Gaspar Esquerdo Lloret
Bartolomé Mayor Ballesta
Cristina Nogueroles Picó
Maria Teresa Zaragoza Fuster
Carmen Tomas Llisterri
Juanjo Pons
Anna Mª Marcet Buades

Contacta amb Nosaltres

C/ Ciutat de Valencia Nº 27 - Villajoyosa

info@associaciosantamarta.org

+34 608 932 918