Llistat de Companyies Mores

 

Artillería de l'Islam

L'any 1964 els treballadors de la fàbrica de xocolate “Fills de Marcos Tonda” decideixen introduir-se de ple en l'ambient fester de la Vila Joiosa i fundar una nova companyia. Un amic els va cedir desinteressadament el seu antic canó, així que aquest va passar a ser el principal representar-te d'aquesta, decidint posar-li com a nom “Artilleria de l'Islam”.

Continua Llegint...

Artillería Mora

En el llibre de Vicente Márquez "Els Arxius de la Festa a la Vila", segons el cronista del diari "El Graduador" en data 2 d'Agost de 1876 es relata la festa d'una forma molt especial, i d'ella trac un paràgraf que és de molt d'interés per a aquesta xicoteta història de la Artilleria Mora.

Continua Llegint...

Beduins

CIA beduïns La primera notícia que es té de la companyia de Beduïns data de les festes de 1876, ja aleshores portava el sobrenom de Pollosos. També hi ha constància que van participar en les festes de 1901, 1902 i 1926.

Continua Llegint...

Berberiscos

L’any 1964 va nàixer la Companyia Pirates Berberiscos a la Vila Joiosa. La història ens diu que els pirates barbarescos assolaven les nostres costes durant els segles XVI i XVII, i un dels grans atacs patits per la costa vilera, el del 29 de juliol de 1538, que rememorem en les nostres festes patronals, va estar liderat per pirates berberiscos.

Continua Llegint...

Guardia Negra

La companyia Guàrdia Negra naix en 1974, els seus orígens van ser en la Penya “La Ruïna” amb un grup d'amics, la majoria pertanyents al Paradís. No obstant això, el primer any a participar en les festes va ser en 1975, tenint com a fundador a Bartolomé Mayor San José.

Continua Llegint...

Moros de Capeta

La companyia Moros de Capeta, fundada l’any 1901, és la més antiga de les nostres festes. Començà de la mà de Pere Pantaló, passant després a mans de Jaume El Ràpid, qui dugué avant la companyia durant més de vint-i-cinc anys. Posteriorment se’n feren càrrec els seus fills Jaume i Gaspar El Ràpid, fins l’any 1933 quan diversos membres de la Companyia passen a ser-ne els responsables.

Continua Llegint...

Moros del Riff

1964-2020 Al Nadal de 1964, amb la recent creada Associació Santa Marta, va sorgir la necessitat de crear noves companyies per consolidar el projecte de contintuitat de la festa que l'Associació pretenia aconseguir. Els components de les penyes “La Lloca” i “Cama d'all”, que, fins aleshores eren pollosos, van decidir crear una nova companyia mora: Moros del Riff.

Continua Llegint...

Negres

Allà l’època del 1903 ens denominàvem GUÀRDIA NEGRA DEL REI MORO, que escoltava el rei en la desfilada en formació de columna de tres al so de marxes militars o pas-dobles.

La que recordem que va ser la nostra primera bandera, un drap blanc rectangular amb lletres negres que deien: “La guardia negra del rey moro”, fou allà l’any 1926.

Continua Llegint...

Tuareg

 

Bàndol Moro

Llistat de Companyies Mores

L'any 1964 els treballadors de la fàbrica de xocolate “Fills de Marcos Tonda” decideixen introduir-se de ple en l'ambient fester de la Vila Joiosa i fundar una nova companyia. Un amic els va cedir desinteressadament el seu antic canó, així que aquest va passar a ser el principal representar-te d'aquesta, decidint posar-li com a nom “Artilleria de l'Islam”.

Continua Llegint...

En el llibre de Vicente Márquez "Els Arxius de la Festa a la Vila", segons el cronista del diari "El Graduador" en data 2 d'Agost de 1876 es relata la festa d'una forma molt especial, i d'ella trac un paràgraf que és de molt d'interés per a aquesta xicoteta història de la Artilleria Mora.

Continua Llegint...

CIA beduïns La primera notícia que es té de la companyia de Beduïns data de les festes de 1876, ja aleshores portava el sobrenom de Pollosos. També hi ha constància que van participar en les festes de 1901, 1902 i 1926.

Continua Llegint...

L’any 1964 va nàixer la Companyia Pirates Berberiscos a la Vila Joiosa. La història ens diu que els pirates barbarescos assolaven les nostres costes durant els segles XVI i XVII, i un dels grans atacs patits per la costa vilera, el del 29 de juliol de 1538, que rememorem en les nostres festes patronals, va estar liderat per pirates berberiscos.

Continua Llegint...

La companyia Moros de Capeta, fundada l’any 1901, és la més antiga de les nostres festes. Començà de la mà de Pere Pantaló, passant després a mans de Jaume El Ràpid, qui dugué avant la companyia durant més de vint-i-cinc anys. Posteriorment se’n feren càrrec els seus fills Jaume i Gaspar El Ràpid, fins l’any 1933 quan diversos membres de la Companyia passen a ser-ne els responsables.

Continua Llegint...

La companyia Guàrdia Negra naix en 1974, els seus orígens van ser en la Penya “La Ruïna” amb un grup d'amics, la majoria pertanyents al Paradís. No obstant això, el primer any a participar en les festes va ser en 1975, tenint com a fundador a Bartolomé Mayor San José.

Continua Llegint...

1964-2020 Al Nadal de 1964, amb la recent creada Associació Santa Marta, va sorgir la necessitat de crear noves companyies per consolidar el projecte de contintuitat de la festa que l'Associació pretenia aconseguir. Els components de les penyes “La Lloca” i “Cama d'all”, que, fins aleshores eren pollosos, van decidir crear una nova companyia mora: Moros del Riff. Continua Llegint...

Allà l’època del 1903 ens denominàvem GUÀRDIA NEGRA DEL REI MORO, que escoltava el rei en la desfilada en formació de columna de tres al so de marxes militars o pas-dobles.

La que recordem que va ser la nostra primera bandera, un drap blanc rectangular amb lletres negres que deien: “La guardia negra del rey moro”, fou allà l’any 1926.

Continua Llegint...

Contacta amb Nosaltres

C/ Ciutat de Valencia Nº 27 - Villajoyosa

info@associaciosantamarta.org

+34 608 932 918